polský
Překladatelské a tlumočnické centrum

Kontaktujte nás

Pro zájemce o naše překladatelské služby nabízíme možnost bezplatné cenové kalkulace Vámi dodaného překladu.

Pro objednávku Vašeho překladu pište na e-mail nebo volejte.

PřekladyZajišťujeme překlady všech textů z českého jazyka do polštiny a z polského jazyka do češtiny. Provádíme překlady ze všech oborů lidské činnosti ( překlady obecné-běžné, odborné, technické a soudní-úřední).

Agentura Polský-jazyk.cz svým zákazníkům garantuje vyhotovení překladu do polského jazyka rodilým mluvčím, který má potřebnou kvalifikaci a kromě své mateřštiny rovněž výborně ovládá český jazyk.


Zajistíme pro vás překlady:

- obchodní korespondence
- smluv a ekonomických listin
- odborných dokumentů
- marketingových textů
- tabulek, diagramů a obrázků s texty
- naskenovaných dokumentů
- jídelních listků, cenových nabídek


Soudní překlady se liší od běžných překladů tím, že soudní překladatel vždy neoddělitelně sváže originál nebo notářsky ověřenou kopii s překladem.
Budete-li v budoucnu originál dále využívat, váš dokument nejprve opatříme notářsky ověřenou kopií.