polský
Překladatelské a tlumočnické centrum

Tłumaczenia

Nullam eget neque ac odio tempor gravida. Nam lorem diam, varius nec metus nec, volutpat viverra ipsum. Sed congue, metus eu pretium varius, sem lacus fringilla leo, eu faucibus metus risus sit amet felis. Cras ac dictum enim. Vivamus consequat in sem nec adipiscing. Phasellus dignissim, felis non molestie ullamcorper. Nullam eget neque ac odio tempor gravida. Nam lorem diam, varius nec metus nec, volutpat viverra ipsum. Sed congue, metus eu pretium varius, sem lacus fringilla leo, eu faucibus metus risus sit amet felis. Cras ac dictum enim. Vivamus consequat in sem nec adipiscing. Phasellus dignissim, felis non molestie ullamcorper.

Ceny – překlady, tlumočení a korektury

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Jsme plátci DPH. NS = normostrana = 1800 znaků vč. mezer

Překlad běžný a odborný/NS       300,-
Soudní překlad/fyzická strana       450,-
Notářsky ověřená kopie/strana       50,-
Překlad do 24 hod./NS (max. 5 NS)       +50%
Překlad do 12 hod./NS (max. 2 NS)       +70%
Přepis textu z needit. formátu/NS       100,-
Grafická úprava/NS       49,-

Korektura textu/NS       120,-


Pro zájemce o naše překladatelské služby nabízíme možnost bezplatné cenové kalkulace Vámi dodaného překladu.

Ceny za překladatelské služby jsou smluvní.
Výše uvedené ceny platí pro základní, jednoduchý text. Každý překlad je jedinečný a pouze na základě konkrétní zakázky je možno posoudit náročnost překladu, odhadnout rozsah výsledného textu a připravit finanční kalkulaci ceny překladu.


Soudní překlady, které jsou označovány také jako úřední překlady či překlady se soudním ověřením, jsou překlady určené pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům, policejním orgánům či jiným orgánům státní správy, mezinárodním společnostem působícím v obchodním styku, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i v zahraničí.

Překlady se soudním ověřením se sešívají se zdrojovým textem, buď s originálním dokladem nebo jeho notářsky ověřenou kopií. K tomuto kompletu se připojí tzv. tlumočnická doložka opatřená kulatým razítkem.

Celá tato složka soudně ověřeného překladu je notářským způsobem (pečeť a šňůrka) spojena.